‘fantasi’

Fantasi og fenomen

I en litterær og generelt kunstnerisk sammenheng er fantasi og «fantasy» blitt ulike. For mens fantasien er det redskapet vi omdanner, «surrealiserer» virkeligheten med for å skape en annen forståelse og en annen innfallsvinkel til objektet vi beskriver, så har […]

Klikk her for å lese videre >