Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/1/f/forfatter/www/knudtsen/wp-content/plugins/anual-archive/annual_archive.php on line 421

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/1/f/forfatter/www/knudtsen/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Ingar Knudtsen » Kvinneundertrykking: Regler for det gode liv

Kvinneundertrykking: Regler for det gode liv

Både i vestlige media og i de forskjellige regjeringskontorene i vest og sør og øst er man sterkt opptatt av at alle folkeslag og politiske grupperinger i Afghanistan skal bli representert i den regjeringa som man planlegger skal overta etter Taliban.
Noen snakker til og med om at «moderate talibanere» bør bli med. Finnes det noen slike? Er ikke det en sjølmotsigelse? Som «moderate terrorister», «moderate torturister», «moderate fundamentalister»?

Den aller største gruppa i det afghanske folket vil nemlig bli holdt utenfor og sviktet igjen, også av vesten. Ingen nevner dem, offisielt er de ikke en del av samfunnet. Og i politikken er de totalt usynlige.

Det gjelder naturligvis kvinnene. De som er de som mest av alt har lidd under det islamske fundamentalistiske åket.

Listen over forbud og påbud til kvinnene under Taliban viser at regimet er verre en nazistene under krigen, verre enn noe som Orwell kunne drømt opp i «1984», verre enn middelaldersk kristendiktatur…

Vil man plassere noen virkelig jævlige forbrytere mot menneskeheten på anklagebenkene i internasjonale domstoler, så er det bare å forsyne seg!

En rask gjennomlesning av de reglene afghanske kvinner er pålagt av det muslimske presteskapet avslører dem og avkler dem fullstendig. Det er ikke bare vanvidd vi ser i disse reglene, noen av dem er langt over grensa til det latterlige – eller ville vært det om det ikke var for at reglene uansett hvor sinnssjuke de er blir håndhevet med nidkjær og hellig og hemningsløs brutalitet. Steining, slag, avhogging av legemsdeler, henretting ved skyting eller halshogging med sverd, er blant de straffene en kan vente seg for brudd på reglene.

«Kvinner som viser anklene vil bli pisket», «forbud mot kosmetikk» (kvinner som har malt neglene har fått fingrene kuttet av), «forbud mot å le høyt», «forbud mot å utøve sport», «forbud mot sykling», «forbud mot at kvinner skal vise seg på balkonger», «forbud mot at kvinner vasker klær utendørs», er blant de reglene som rammer kvinner direkte.

Det finnes også generelle kvinnediskriminerende regler som at «vinduer må males, så kvinner ikke kan sees utenfra», «stedsnavn som inneholder navnet ‘kvinne’ må endres», «forbud mot å avbilde kvinner i blader, aviser, magasiner, på plakater, og liknende», og så videre…

I alt er det 29 slike regler som direkte angår kvinner og kvinners stilling i samfunnet. I tillegg kommer generelle regler som gjelder for begge kjønn, som forbudene mot å se på TV, film, video. Forbud mot å feire nyttår og 1. mai. Forbud mot å lytte til musikk. Påbud om at alle skal ha «riktige» islamske navn. Påbud om at alle som ikke tilhører den islamske tro skal bære gule merker som viser at de er «vantro». Forbud mot å klappe eller gi uttrykk for anerkjennelse ved sportsstevner eller liknende annet enn ved å rope «Gud er stor». Forbud mot drager (!). Forbud mot internett. Enhver som har bøker som ikke er religiøse verker eller på annen måte godkjent av presteskapet kan uten videre henrettes.

«De politiske forbryternes forbund fungerer som en gigantisk mafia; Afghanistan straffes på samme måte som ethvert bandemedlem straffes, dersom han har brutt Broderskapets regler.»

I vesten er man så forsiktige, så forsiktige med å «skylde på» religioner og kultur når det gjelder undertrykking av den typen vi nå ser i land som Afghanistan, Sudan, Pakistan, osv. Men vi vet jo at også i vesten har de forferdeligste forbrytelser blitt begått i religionenes navn, så hva er nytt med at religion brukes som unnskyldning for makteliter til å utøve makt, og da gjerne aller mest brutalt mot de svakeste og mest forsvarsløse i samfunnet?

Vi ser hvordan land etter land i Midtøsten, Afrika og Asia innfører et lovverk basert på frihetsfiendtlige religiøse påbud og forbud.

Slike land burde automatisk boikottes og settes utenfor verdenssamfunnets samhandel og politiske institusjoner. Sekulariseringen og privatiseringen av religionene og det å skille religioner fra styringsorganer i samfunnet er en av forutsetningene for menneskelig frihet, og en forutsetning for at individuelle menneskerettigheter kan bli respektert.

I denne kampen mot en av terrorismens viktigste årsaker kan imidlertid liten eller ingen hjelp fra de mektige vestlige politikere med den amerikanske presidenten i spissen forventes.

Til det er oljen i Saudi Arabia for viktig, og USA er så innsyltet i sine diverse lysskye affærer med Pakistan at de ikke kan gi slipp på sin «nære allierte» for noen pris.

De politiske forbryternes forbund fungerer som en gigantisk mafia der Afghanistan nå straffes på samme måte som ethvert bandemedlem med beklagelse må straffes, dersom han har brutt Broderskapets regler, eller kommet i klammeri med «de store gutta».

Mens bombene faller og tallet på politikkens og religionens og terrorens uskyldige dødsofre stiger og stiger og stiger sitter jeg her mørk til sinns og vet at det igjen er de aller svakeste som nå dør våpenløse og vergeløse og hjelpeløse i total oppgitthet.

Hvert eneste fattige, undertrykte menneske som lider kunne vært noe mer enn ofre om de bare kunne erobre frihet og ansvar og viten og mot til å mene noe annet enn sine herskere. Erobre solidaritet og kunnskap og sjølstendighet.

 

Hver eneste kvinne som undertrykkes, ødelegges og dør i Afghanistan nå kunne vært ei amasone. Ei søster. Husk det.


Les mer om:

Kommentarer er stengt.