Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/1/f/forfatter/www/knudtsen/wp-content/plugins/anual-archive/annual_archive.php on line 421

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/1/f/forfatter/www/knudtsen/wp-includes/pomo/translations.php on line 202
Ingar Knudtsen » En tid for å høste

En tid for å høste

Da har høsten kommet – og jeg snakker ikke om årstid, men den politiske og ideologiske høsten der man nå ser resultatet av vestens, og sjølsagt særlig USA’s angstbiterske antikommunisme. Der man med alle midler og alle ”venner” har bekjempet kanskje den eneste sekulære ideologi som har hatt noen som helst gjennomslagskraft i mange av de landene som i dag vender seg mot fundamentalistisk islam for å finne ideologisk fotfeste for sin politikk.
Vi vant! Ja, sannelig gjorde vi det, og ”menneskefruktene” fra vestens ideologiske seier ligger i land etter land og dunker hodene i bakken i bønn og roper på jihad, hellig krig imot alt og alle som ikke bokstavelig talt vil underkaste seg Allah.
Men – siden dette handler om en ideologi som kaller seg religion, hevder å komme fra Gud og har en hellig bok, virrer vestlige politikere – og amerikanske spesielt – rundt den som hodeløse høns uten mål og mening. Annet enn at de stadig prøver å finne ”moderate” som de kan samarbeide med… eller alternativt noen som kan kjøpes.
Jeg har et veldig godt råd til disse politikerne. Nøy dere ikke med løsrevne referater og sitater, les den forbaskede Koranen og les den nøye! Tenk så over at for noen er dette oppskrifter på hvordan man skal tenke, leve, forholde seg til andre mennesker og ikke minst undertrykke og krige.
Les og forstå holdningene til vantro, til kvinner, om veien til paradiset blant annet gjennom jihad, krig. Krig imot dere, imot alle oss som ikke vil anerkjenne islams lederskap og koranens ”sannheter”.
Les om hvordan og hvorfor det er lov til å lyve og bedra vantro, hvorfor kvinner er annenrangs mennesker, hvordan det er bra og hellig å drepe dyr på bestialske og smertefulle måter – og at ellers er ikke kjøttet bra ifølge religionen.
Les altså om hvordan Koranen skal lede og detaljstyre vår hverdag, vår adferd, våre tanker og vår tro.
Finn ut hvorledes et islamsk samfunn skal skapes og styres gjennomsyret av koranversenes påbud og forbud. Der kristne skal få leve noenlunde i fred dersom de betaler for det – og anerkjenner islams lover og regler. For oss ateister og gudsfornektere finnes det derimot absolutt ikke noe håp. Vi kan dømmes til døden for vår vantro.

Et sekulært og tolerant samfunn slik som Norge jo i praksis er, til tross for vår offisielle kristenhet og vårt korsflagg, har egentlig ikke stort å stille opp imot fundamentalistisk islam. Vi blir rett og slett ofre for vår egen påståtte frihet og toleranse. En toleranse som altså glimret totalt med sitt fravær den gangen ”slemme kommunister” var den ideologiske fienden. Kommunisme var nemlig ingen religion!
Jeg har møtt en god del kristne som faktisk tror at ”Gud er jo Gud”, og at Allah bare er enn slags variant av Jahve. Skurkene er som alltid før vi ateister og vantro. Gud må da være bra, enten han finnes i Bibelen eller i Koranen?

Det er mye i en del islamske land som faktisk minner om hvordan grisene tok makta i boka ”Animal Farm” av George Orwell. Alle dyr var jo etter grisenes maktovertagelse i prinsippet like, men noen var uansett mye likere enn andre… De hellige og evige levereglene som dyrenes revolusjon var grunnlagt på i ”Animal Farm” kunne med noen enkle tilføyelser og endringer omtolkes slik at de kom dem til gode som definerte sannhetene og dermed også hadde makta.
Det er jo slik makt sjølsagt alltid har fungert og det er også derfor vi mener at all makt trenger folkelig og ideologisk kontroll, og at individets frihet er selve målestokken. Uten det prinsippet blir ”demokrati” kun flertallets diktatur over mindretallet.
Frihetlige prinsipper er sjølsagt så motsatt grunntankene i de fleste (?) religioner som det kan bli. I et virkelig demokrati slik vi etterhvert har lært oss å definere det er individets frie tanke selve grunnsteinen, og at det er dermed nettopp friheten for den som tenker annerledes som er selve prøvesteinen som viser om demokratiet fungerer eller ikke.
Det er altså i prinsippet lov til å mene at demokrati og til og med frihet er noe som kan og må motarbeides, det er nemlig også noe vi må betale for vår frihet. Det er når antidemokratisk handling settes bak tanke på annen måte enn politisk og innenfor våre temmelig vide rammer at vi sjølsagt må reagere med all nødvendig styrke for å forsvare og ivareta den friheten som samfunnet vårt må og skal bygge på. 
Det gis rett og slett ingen annen vei enn det!

Sånne som meg mener jo til og med at vår frihet må gjennomsyre enda mye mer i samfunnet vårt, der en av de største begrensningene på den likheten som er en av selve grunnsteinene i frihetsbegrepet er den enormemakten og ulikheten som ligger i selve kapitalismens natur. 
Jeg kan skrive en artikkel som dette og legge den ut på nettet. Kanskje blir den lest av ti mennesker, kanskje hundre hvis jeg er heldig? En kapitalist med millionformue kan kjøpe seg en avis, en radiostasjon, eller til og med starte med TV-sendinger og nå ut til tusener hver eneste dag.

Et kapitalistisk samfunn kan derfor aldri bli helt demokratisk, å tro det er rett og slett å definere vekk den makta som kapital representerer. Ei makt som sjølsagt også med stor kraft brukes til å på alle og enhver måte fortelle folk at kapitalisme og frihet er to sider av samme sak.

Jeg setter meg for tiden ikke noen særlig andre mål enn å overleve en vinter til. Jeg blir 70 år nå. Det trodde jeg ærlig talt var en alder jeg ikke skulle kunne nå. Vel det er jo i skrivende stund ennå noen dager igjen til 23. desember, men jeg tror jo at jeg skal greie det!


Kommentarer er stengt.