2016

USA i våre hjerter og hjerner?

Det finnes flere Amerika man kan like, eller til og med elske. For eksempel det kulturelle Amerika, eller i alle fall deler av det. En god del musikk og film, naturligvis. Men det finnes også et politisk Amerika som er […]

Klikk her for å lese videre >

Til helvete med…

Det handler ikke om gud, samme hvilken religion, samme om han tilbes som Gud eller Satan; begge deler eller alt midt imellom. Det handler om menneskers trang til å tro på det utrolige, tvile på det beviste, gjøre Verden og […]

Klikk her for å lese videre >